Direktori Staf USIM 

Senarai Staf 
Jumlah Rekod: 66
BIL  NAMA JAWATAN
1.
PROF. DR. MUHAMMAD MUSTAQIM BIN MOHD.ZARIF
DEKAN
2.
PROF. MADYA DR. MOHD ZOHDI MOHD AMIN
TIMBALAN DEKAN
3.
DR. AHMAD KAMEL MOHAMED
TIMBALAN DEKAN
4.
DR. MOHD YUSUF BIN ISMAIL
TIMBALAN DEKAN
5.
DR. ZULHILMI BIN MOHAMED NOR
KETUA PROGRAM
6.
DR. ABD MUHAIMIN BIN AHMAD
PENYELARAS
7.
DR. KAUTHAR BINTI ABD KADIR
KETUA PROGRAM
8.
DR. NORAZMAN BIN ALIAS
KETUA PROGRAM
9.
PROF. MADYA DR. MUSTAFA KHLAIF MOHAMMAD ABU ZAID
PENGAJAR KHAS PK3
10.
PROF. MADYA DR. MOHD. FAUZI BIN MOHD. AMIN
PROFESOR MADYA DS54
11.
PROF. MADYA DR. KHAIRUL ANUAR BIN MOHAMAD
PROFESOR MADYA DS54
12.
PROF. MADYA DR. ADNAN BIN MOHAMED YUSOFF
PROFESOR MADYA DS54
13.
DR. ROBIATUL ADAWIYAH MOHD @ AMAT
PENSYARAH DS52
14.
NIDZAMUDDIN BIN ZAKARIA
PENSYARAH DS52
15.
SYED AHMAD TARMIZI BIN SYED OMAR
PENSYARAH DS52
16.
HAJI NORAKYAIREE BIN MOHD. RAUS
PENSYARAH DS52
17.
DR. NOORNAJIHAN BINTI JA'AFAR
PENSYARAH DS52
18.
DR. AMIRUDDIN BIN MOHD SOBALI
PENSYARAH DS52
19.
DR. SYED NAJIHUDDIN BIN SYED HASSAN
PENSYARAH DS52
20.
DR. ABDOUL KARIM TOURE
PENSYARAH DS51
21.
DR. ABDUL RAHMAN HUSSEIN OBEID
PENSYARAH DS51
22.
DR. ANUAR BIN HASIN
PENSYARAH DS51
23.
DR. A. IRWAN SANTERI BIN DOLL KAWAID
PENSYARAH DS51
24.
DR. MOHAMED AKHIRUDDIN BIN IBRAHIM
PENSYARAH DS51
25.
DR. HJ. ABDUL QADIR UMAR USMAN ALHAMIDY
PENSYARAH DS51