Direktori Staf USIM 

Senarai Staf 
Jumlah Rekod: 65
BIL  NAMA Ascending JAWATAN
1.
DR. A. IRWAN SANTERI BIN DOLL KAWAID
PENSYARAH DS51
2.
DR. ABD MUHAIMIN BIN AHMAD
PENYELARAS
3.
DR. ABDOUL KARIM TOURE
PENSYARAH DS51
4.
DR. ABDUL RAHMAN HUSSEIN OBEID
PENSYARAH DS51
5.
DR. ABDULLOH SALAEH
PENSYARAH DS51
6.
PROF. MADYA DR. ADNAN BIN MOHAMED YUSOFF
PROFESOR MADYA DS54
7.
DR. ADNAN MOH'D ABDULLAH SHALASH
PENSYARAH DS51
8.
DR. AHMAD IZZUDDIN BIN ABU BAKAR
PENSYARAH DS51
9.
DR. AHMAD KAMEL MOHAMED
TIMBALAN DEKAN
10.
DR. AHMAD KAMIL BIN JAMILIN
PENSYARAH DS51
11.
DR. AMIRUDDIN BIN MOHD SOBALI
PENSYARAH DS52
12.
DR. AMRAN BIN ABDUL HALIM
PENSYARAH DS51
13.
DR. ANUAR BIN HASIN
PENSYARAH DS51
14.
FAIZA AZIAN BINTI CHE ANI
SETIAUSAHA PEJABAT N29
15.
HAJI NORAKYAIREE BIN MOHD. RAUS
PENSYARAH DS52
16.
DR. HAYATI BINTI HUSSIN
PENSYARAH DS51
17.
DR. HELIMY BIN ARIS
PENSYARAH DS51
18.
DR. HJ. BUCHARI BIN MUCHTAR
PENSYARAH DS51
19.
DR. KAUTHAR BINTI ABD KADIR
KETUA PROGRAM
20.
PROF. MADYA DR. KHAIRUL ANUAR BIN MOHAMAD
PROFESOR MADYA DS54
21.
KHAIRUL HANNAN BIN HASBULLAH
PENOLONG PENDAFTAR KANAN N44
22.
DR. MA YU LONG
PENSYARAH DS51
23.
DR. MAHSOR BIN YAHYA
PENSYARAH DS51
24.
DR. MAHYUDDIN BIN HASHIM
PENSYARAH DS51
25.
DR. MESBAHUL HOQUE
PENSYARAH DS51