Direktori Staf USIM 

Senarai Staf 
Jumlah Rekod: 65
BIL  NAMA JAWATAN Descending
1.
PROF. MADYA DR. MOHD ZOHDI MOHD AMIN
TIMBALAN DEKAN
2.
DR. AHMAD KAMEL MOHAMED
TIMBALAN DEKAN
3.
DR. MOHD YUSUF BIN ISMAIL
TIMBALAN DEKAN
4.
FAIZA AZIAN BINTI CHE ANI
SETIAUSAHA PEJABAT N29
5.
PROF. MADYA DR. MOHD. FAUZI BIN MOHD. AMIN
PROFESOR MADYA DS54
6.
PROF. MADYA DR. KHAIRUL ANUAR BIN MOHAMAD
PROFESOR MADYA DS54
7.
PROF. MADYA DR. ADNAN BIN MOHAMED YUSOFF
PROFESOR MADYA DS54
8.
PROF. MADYA DR. NOORNAJIHAN BINTI JA'AFAR
PROFESOR MADYA DS54
9.
PROF. MADYA DR. NAJM ABDULRAHMAN KHALAF
PROFESOR MADYA DS53
10.
DR. ABD MUHAIMIN BIN AHMAD
PENYELARAS
11.
DR. ROBIATUL ADAWIYAH MOHD @ AMAT
PENSYARAH DS52
12.
NIDZAMUDDIN BIN ZAKARIA
PENSYARAH DS52
13.
SYED AHMAD TARMIZI BIN SYED OMAR
PENSYARAH DS52
14.
HAJI NORAKYAIREE BIN MOHD. RAUS
PENSYARAH DS52
15.
DR. MUHAMMAD HAFIZ BIN SALEH
PENSYARAH DS52
16.
DR. AMIRUDDIN BIN MOHD SOBALI
PENSYARAH DS52
17.
DR. MUHAMMAD ARIF BIN MUSA
PENSYARAH DS52
18.
DR. SYED NAJIHUDDIN BIN SYED HASSAN
PENSYARAH DS52
19.
DR. ABDOUL KARIM TOURE
PENSYARAH DS51
20.
DR. ABDUL RAHMAN HUSSEIN OBEID
PENSYARAH DS51
21.
DR. ANUAR BIN HASIN
PENSYARAH DS51
22.
DR. A. IRWAN SANTERI BIN DOLL KAWAID
PENSYARAH DS51
23.
DR. MOHAMED AKHIRUDDIN BIN IBRAHIM
PENSYARAH DS51
24.
DR. AHMAD KAMIL BIN JAMILIN
PENSYARAH DS51
25.
DR. SYED MOHAMMAD CHAEDAR
PENSYARAH DS51